image
image
image
image
Image Gallery 5:

ชุดแปลภาษา อุปกรณ์แปลภาษา ตู้ล่ามแปลภาษา อุปกรณ์ล่าม

Back
Gallery Index
Next
การทำงานของล่ามประชุมและบรรยากาศโดยทั่วไปของห้องประชุม กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 1-5

 

Image 5-1
ภาพจากทางด้านขวาขณะที่ล่ามกำลังทำงาน


 

Image 5-2
มุมมองจากตรงกลางห้องประชุม


 

Image 5-3
ภาพผู้บรรยายจากโพเดียมด้านหน้าImage 5-4
ภาพตู้ล่ามที่ดูกลมกลืนกับผนังด้านข้างเป็นอย่างดี


 

Image 5-5
การแปลแบบฉับพลันกำลังดำเนินไปค่ะ


 

Image 5-6
ภาพของผู้บรรยายจากทางด้านหน้าImage 5-7
ตู้ล่ามมีดีไซด์เข้ากันกับวิวในห้องประชุม


 

Image 5-8
ผู้เข้าประชุมฟังการสัมมนาด้วยใจจดจ่อ


 

Image 5-9
ภาพบรรยากาศห้องประชุมจากอีกมุมหนึ่ง
image
Top of Page